Vés al contingut

Pla d'Igualtat

El Pla d’Igualtat, que vam començar a desenvolupar l’any 2020 i que va ser ratificat en l’assemblea del nostre patronat el 30 de juny de 2021 representa un marc normatiu intern en el que no només declarem que som una entitat amb criteris d’igualtat i equitat sinó també és una eina que proposa un seguit de recursos perquè aquest compromís igualitari pugui desenvolupar-se més enllà de la nostra plantilla professional. Per aquest motiu, en el mateix pla es proposen un seguit d’accions formatives i activitats creades amb l’esperit de ser una eina de difusió.

Fruit del treball de creació, redacció i desenvolupament del Pla d’Igualtat, va crear-se la Comissió d’Igualtat de l’entitat. Les tasques d’aquesta comissió són precisament vetllar per la vigència del pla, del seu desenvolupament i la seva revisió.

amb el suport de:

Pla de Conciliació

El Pla de Conciliació forma part de les mateixes necessitats que el Pla d’Igualtat. Igualtat i conciliació són dos conceptes complementaris i necessaris l’un per l’altre. Aquest pla, desenvolupat el 2021 amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, no només busca una millora des de l’òptica professional de les nostres treballadores i treballadors sinó que ha de servir d’eina per ajudar a estructurar la relació entre feina i família, temps lliure, oci, etc.

Així,  s’estableixen mesures i propostes per aconseguir una desconnexió efectiva de l’ambient laboral. Això és molt necessari doncs en l’àmbit social les càrregues emocionals són importants i cal tenir especialment cura amb aquest àmbit i per això des d'OBINSO posem recursos perquè els nostres equips aconsegueixin fer una bona desconnexió.

amb el suport de:

Obra d'Integració Social