Vés al contingut

Projecte Som Entitat i En Català

FOMENT DE L’ÚS DEL CATALÀ

Projecte amb la col·laboració de l’Oficina de Suport a les Iniciatives Culturals de la Generalitat de Catalunya

Incorporar la idea que la llengua forma una part primordial dels mitjans i dels recursos de la nostra entitat és parlar d’una obvietat que precisament per ser massa obvia necessita ser recordada i fomentada per poder parar atenció a processos que per el seu us no acostumen a ser ni avaluats ni diagnosticats. Administrar correctament la realitat lingüística de la nostra fundació té un benefici directe no només en l’enriquiment dels nostres programes tant terapèutics com d’integració sinó a més té una repercussió cap a la mateixa fundació tant a nivell econòmic com social.

Per incorporar aquesta realitat a les nostres estratègies comunicatives ha calgut formular aquest projecte amb la idea de presentar una planificació lingüística adequada que no només conservi el nivell d’us del català en les nostres comunicacions sinó que l’incrementi en aquells aspectes susceptibles de ser ampliats, i a la vegada n’ordeni l’ús. Així, el propòsit final d’aquest projecte és el d’assolir un compromís real per part de tots els membres de la fundació d’utilitzar la llengua catalana en tots els àmbits comunicatius de treball relacionats amb l’entitat.

El plantejament d’aquets projecte doncs parteix de la diagnosi prèvia de l’estat de l’ús del català dins de la nostra fundació i a partir d’aquest descobrir quins són els àmbits a millorar i poder dissenyar un pla de d’actuació per al foment de l’ús del català en la nostra entitat. En aquest sentit s’ha realitzat una primera tasca de diagnosi que ha revelat les àrees i els àmbits on calia fer un reformulament de l’ús de la llengua. A partir d’aquí, el disseny d’un pla específic en forma de planificació lingüística juntament amb el protocol d’avaluació i seguiment d’aquest ens ha permès desenvolupar el projecte Som Entitat i en Català.

amb el suport de

amb el suport de

Des de l’estiu de 2021 la nostra Fundació forma part del Cens d’Entitats de Foment de la Llengua Catalana de la Generalitat de Catalunya.

Obra d'Integració Social