Vés al contingut

Avís Legal

En utilizar la página web d’aquesta entitat (obinso.org) suposa l’acceptació de la condició d’usuari de la mateixa. La página web obinso.org és propietat de Obraa d’Integració Social i és de lliurer accés i per tant aquest accés será sempre gratuït. L’ús d’aquesta página será de exclusiva responsabilitat de l’usuari.

Formularis

Tots els usuaris garanteixen que la informació i les dades de caràcter personal que de propia voluntat faciliten a la entitat a través dels formularis de la página web serán pròpies i veraces. Per tant, qualsevol incorrecció o falsejament de dades será responsabilitat única dels usuaris. Els prejudicis que l’ús d’aquesta informació inexacta pugui ocasionar al propietari de la página web (Obra d’Integració Social). D’aquesta forma, qualsevol modificació de dades o canvi en les mateixes que pugui producir-se hauran de ser comunicades per part de l’usuari.

Obra d’Integració Social es reserva el dret a interrompre l’accés a la seva pàgina web en qualsevol moment i sense previ avís, sigui per motius de seguretat, control, manteniment, errors de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Aquesta interrupció podrà tenir caràcter temporal o definitiu, en aquest cas es comunicarà aquesta circumstància als usuaris. Per tant, Obra d’Integració Social no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat de la seva pàgina web, en el cas de presentar-se les situacions anteriorment citades, per tant, en cap moment es podran exigir responsabilitats a Obra d’Integració Social en aquest sentit.

Tractament de dades de menors d’edat i/o d’incapacitats

Obra d’Integració Social no tracta dades de menors de 18 anys, ni tampoc de persones legalment incapacitades.

Renúncia i limitació de la responsabilitat

OBRA D’INTEGRACIÓ SOCIAL posarà els mitjans raonables a la seva disposició per a què els Continguts inclosos a la seva pàgina web siguin exactes i estiguin actualitzats.

OBRA D’INTEGRACIÓ SOCIAL no es responsabilitza dels continguts i serveis dels enllaços, pàgines o sistemes de tercers connectats a aquesta pàgina web i, per tant, no es responsabilitza dels danys produïts per il·licitud, error, mancança de qualitat, de disponibilitat, o d’actualització, o inutilitat dels mateixos.

OBRA D’INTEGRACIÓ SOCIAL no es responsabilitza dels danys i perjudicis produïts en els equips informàtics dels usuaris o de tercers derivats de l’accés a aquesta pàgina web, perquè aquest accés no suposa en cap cas l’obligació de OBRA D’INTEGRACIÓ SOCIAL de controlar l’absència de virus o qualsevol altre element informàtic nociu.

Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que OBRA D’INTEGRACIÓ SOCIAL o tercers puguin sofrir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les disposicions estipulades en aquest Avís Legal, a la Política de Privadesa o a la resta de textos legals associats a aquesta web i a les normatives que siguin aplicables.

Informació relativa a la Propietat Intel·lectual i Industrial

Tots els continguts d’aquesta pàgina web, entenent com a tal, a títol merament enunciatiu els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, signes distintius o logotips, marques, noms comercials, tecnologia, programari, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (referits de forma abreujada com els ‘Continguts’), són propietat intel·lectual de OBRA D’INTEGRACIÓ SOCIAL o de tercers.

Els usuaris hauran de respectar en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre aquesta pàgina web, titularitat de OBRA D’INTEGRACIÓ SOCIAL o de tercers.

Queda expressament prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, retransmissió o utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’aquests drets, excepte en els casos que estigui legalment permès, és a dir, autoritzat pel titular dels corresponents drets. Per a la utilització autoritzada dels Continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats exclusivament informatives o pedagògiques, els usuaris poden dirigir-se a info@ccfundacions.cat. No obstant això, els usuaris podran visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels Continguts per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics, sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional o amb finalitats de distribució, modificació, alteració o descompilació.

Legislació aplicable i jurisdicció

El present Avís Legal queda subjecte a la vigent legislació espanyola aplicable. Per a la resolució de qualsevol conflicte o litigi que pogués derivar-se de l’accés a aquesta pàgina web, els usuaris i OBRA D’INTEGRACIÓ SOCIAL es comprometen a sotmetre’s als jutjats de Barcelona o els que resultin competents en el seu lloc.

La versió en català d’aquest document és l’única vàlida amb efectes legals. Qualsevol altra versió és una mera traducció sense més efectes que els de facilitar la seva comprensió

Obra d'Integració Social