Vés al contingut

Publiquem a la nostra pàgina web els plans de Conciliació i d'Igualtat

Durant el passat 2021 la nostra Fundació va treballar en la implementació del Pla d'Igualtat i l'elaboració del Pla de Conciliació. Ara, i desprès de la renovació de la nostra pàgina web, els hem incorporat al repositori de documents de la nostra entitat perquè s'hi pugui accedir i consultar de forma lliure. Són dos documents de recent creació i que encara tenen un llarg recorregut per endavant. De fet són documents de treball i com a tals són vius i han d'evolucionar gràcies a les persones que formen part de les respectives comission de treball.

El Pla d'igualtat va ser elaborat durant l'any 2020 i va comptar amb el suport del Departament de drets socials de la Generalitat de Catalunya.
El Pla de conciliació forma part d'un conjunt d'iniciatives que vam emprendre durant el 2021 i que tenen com objectriu aconseguir una conciliació real del temps de treball i del temps familiar per a totes les persones que formen part de la família OBINSO. Aquest Pla ha comptat amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.

IGUALTAT I CONCILIACIÓ

Pla de conciliació, amb el suport de:"

Deixa un comentari

Obra d'Integració Social